Účty

Okamžitý prehľad o pohybe peňazí
na všetkých vašich účtoch

Jednoúčelové aplikácie

Namiesto jednej veľkej aplikácie, vám ponúkame skupinu samostatných, no vzájomne prepojených aplikácií, ktoré sú dizajnované presne pre konkrétne účely, ktoré v telefóne potrebujete.

Zdieľaný PIN

Pri prvom spustení si zvolíte 4-miestny číselný PIN,
ktorým sa ďalej prihlasujete do aplikácií Účty a Platby.
Po troch neúspešných pokusoch zadania PINu vás aplikácia odhlási. Vaše údaje tak nebudú môcť byť zneužité.

Sporomessage

Inteligentná správa sporomessage vás pri každom prihlásení informuje o vašich týždenných a mesačných výdavkoch. Vďaka nej môžete kontrolovať a prispôsobovať svoj rozpočet.

Reálni obchodníci a vyhľadávanie obratov

Aby ste presne videli, odkiaľ a kam smerujú vaše peniaze, namiesto nič nehovoriacich čísel a skratiek aplikácia zobrazuje skutočné názvy spoločností, s ktorými
obchodujete. Pomocou vyhľadávania môžete
rýchlo zistiť napríklad svoje výdavky
pre konkrétny obchod alebo
čerpaciu stanicu.